CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA - TẬP 54

Trong tập 54 của bộ phim về cuộc đời Đức Phật, chúng ta chứng kiến những giây phút cuối cùng của Ngài tại thành C Kushina, nơi Ngài chọn để đi vào cõi Niết Bàn.

Mở đầu là cuộc gặp gỡ và truyền dạy cho Subhadra, vị tỳ kheo cuối cùng được Đức Phật quy y. Ngài nhấn mạnh về việc tự thân thắp đuốc trí tuệ, nương tựa chính mình trên con đường giác ngộ.

Sau đó,  Đức Phật khuyên nhủ các đệ tử hãy luôn tinh tấn, thực hành chánh pháp như ngọn đèn soi sáng cho chính mình.

Ngài cũng từ bi hóa giải  mâu thuẫn giữa các vị vua muốn tranh giành xá lợi,  khuyên họ nên chia đều xá lợi để  thờ phụng và truyền bá Phật pháp.

Cuối cùng,  Đức Phật tiên tri về  sự xuất hiện của Đức Phật Di Lặc  trong tương lai, người  sẽ tiếp nối  truyền bá  Phật Pháp  và  giúp chúng sinh  giải thoát.Danh sách các tập phim:

Tập 1    Tập 2    Tập 3    Tập 4    Tập 5

Tập 6    Tập 7    Tập 8    Tập 9    Tập 10

Tập 11  Tập 12  Tập 13  Tập 14  Tập 15

Tập 16  Tập 17  Tập 18  Tập 19  Tập 20

Tập 21  Tập 22  Tập 23  Tập 24  Tập 25

Tập 26  Tập 27  Tập 28  Tập 29  Tập 30

Tập 31  Tập 32  Tập 33  Tập 34  Tập 35

Tập 36  Tập 37  Tập 38  Tập 39  Tập 40

Tập 41  Tập 42  Tập 43  Tập 44  Tập 45

Tập 46  Tập 47  Tập 48  Tập 49  Tập 50

Tập 51  Tập 52  Tập 53  Tập 54  Tập 55

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top