CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA - TẬP 45

Trong tập 45 "Cuộc đời Đức Phật", căng thẳng bùng nổ giữa hai vị tỳ kheo là thầy Chuyên ngành giáo dục và thầy Hành trì giới luật do sự ghen tị và tự ái. Đức Phật khuyên nhủ các đệ tử sống hòa thuận, tha thứ cho nhau và đặt ra bảy pháp để giải quyết tranh cãi.

Trong khi đó, tướng quân Ajatasattu trốn thoát sau khi tấn công thành Vesali và tìm thấy tình yêu với một cô gái. Dù muốn ở lại, ông buộc phải rời đi để tiếp tục cuộc chiến.

Trong một diễn biến khác, Angulimala, tên cướp khét tiếng, đã giác ngộ nhờ lòng từ bi của Đức Phật và quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi. Câu chuyện kết thúc với việc vua Pasenadi của Kosala đến thăm Đức Phật và chứng kiến sự chuyển hóa của Angulimala, nhận ra sức mạnh của lòng từ bi và sự hối cải.

Danh sách các tập phim:

Tập 1    Tập 2    Tập 3    Tập 4    Tập 5

Tập 6    Tập 7    Tập 8    Tập 9    Tập 10

Tập 11  Tập 12  Tập 13  Tập 14  Tập 15

Tập 16  Tập 17  Tập 18  Tập 19  Tập 20

Tập 21  Tập 22  Tập 23  Tập 24  Tập 25

Tập 26  Tập 27  Tập 28  Tập 29  Tập 30

Tập 31  Tập 32  Tập 33  Tập 34  Tập 35

Tập 36  Tập 37  Tập 38  Tập 39  Tập 40

Tập 41  Tập 42  Tập 43  Tập 44  Tập 45

Tập 46  Tập 47  Tập 48  Tập 49  Tập 50

Tập 51  Tập 52  Tập 53  Tập 54  Tập 55

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top