CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA - TẬP 51

Trong tập 51 của bộ phim về cuộc đời Đức Phật, Đức Phật khuyên nhủ vua Pasenadi và các đệ tử của mình về cách giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp bằng tinh thần từ bi và trí tuệ. Ngài nhấn mạnh vào việc thực hành bảy pháp làm dứt trừ sự tranh luận, kêu gọi mọi người buông bỏ cái tôi, nhìn nhận lỗi lầm và tha thứ cho nhau.

Trong khi đó, vua Pasenadi lo lắng về việc quân đội bị ảnh hưởng bởi giáo lý từ bi của Đức Phật mà buông bỏ vũ khí, không còn muốn chiến đấu. Đức Phật giảng giải rằng, không sát sinh là đúng nhưng tự vệ cũng quan trọng. Ngài khẳng định trách nhiệm của nhà vua và quân đội là bảo vệ đất nước, trừng trị kẻ ác nhưng cần giữ tâm từ bi, không để thù hận chi phối.

Câu chuyện về con rắn độc được Đức Phật kể lại như một bài học sâu sắc về sự cân bằng giữa lòng từ bi và bản năng tự vệ. Từ đó, Đức Phật khuyên răn nhà vua hãy dùng trí tuệ và lòng từ bi để dẫn dắt đất nước, trừng phạt kẻ ác một cách công bằng, vì chính nghĩa.

Danh sách các tập phim:

Tập 1    Tập 2    Tập 3    Tập 4    Tập 5

Tập 6    Tập 7    Tập 8    Tập 9    Tập 10

Tập 11  Tập 12  Tập 13  Tập 14  Tập 15

Tập 16  Tập 17  Tập 18  Tập 19  Tập 20

Tập 21  Tập 22  Tập 23  Tập 24  Tập 25

Tập 26  Tập 27  Tập 28  Tập 29  Tập 30

Tập 31  Tập 32  Tập 33  Tập 34  Tập 35

Tập 36  Tập 37  Tập 38  Tập 39  Tập 40

Tập 41  Tập 42  Tập 43  Tập 44  Tập 45

Tập 46  Tập 47  Tập 48  Tập 49  Tập 50

Tập 51  Tập 52  Tập 53  Tập 54  Tập 55

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top