CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA - TẬP 39

Tin đồn về Đức Phật và các đệ tử vang xa, thu hút nhiều người đến xin quy y. Điều này khiến một số người lo lắng, họ tìm cách bôi nhọ các đệ tử bằng cách vu oan, dụ dỗ họ phạm giới. Tuy nhiên, bằng trí tuệ và lòng từ bi, Đức Phật và các đệ tử đã hóa giải mọi sự hãm hại, giúp mọi người hiểu rõ hơn về giáo lý của mình. Trong khi đó, hoàng tử Ajatashatru âm mưu soán ngôi cha, bất chấp những lời khuyên can. Vợ con Ajatashatru là hoàng hậu Vaidehi và con trai Chivasena vẫn một lòng hướng Phật, mong muốn được gặp lại Đức Phật. Cuối cùng, hoàng tử Chivasena đã được gặp Đức Phật và học hỏi giáo lý từ ngài.

Danh sách các tập phim:

Tập 1    Tập 2    Tập 3    Tập 4    Tập 5

Tập 6    Tập 7    Tập 8    Tập 9    Tập 10

Tập 11  Tập 12  Tập 13  Tập 14  Tập 15

Tập 16  Tập 17  Tập 18  Tập 19  Tập 20

Tập 21  Tập 22  Tập 23  Tập 24  Tập 25

Tập 26  Tập 27  Tập 28  Tập 29  Tập 30

Tập 31  Tập 32  Tập 33  Tập 34  Tập 35

Tập 36  Tập 37  Tập 38  Tập 39  Tập 40

Tập 41  Tập 42  Tập 43  Tập 44  Tập 45

Tập 46  Tập 47  Tập 48  Tập 49  Tập 50

Tập 51  Tập 52  Tập 53  Tập 54  Tập 55

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top