CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA - TẬP 49

Devadatta, trong âm mưu chia rẽ tăng đoàn và hạ bệ Đức Phật, đã đề xuất năm điều luật hà khắc, mong muốn áp đặt lên các tỳ kheo. Đức Phật từ chối và khẳng định con đường tu tập phải xuất phát từ sự tự nguyện, không ép buộc.

Devadatta sau đó lôi kéo được Shariputra và Maudgalyayana, hai đại đệ tử của Đức Phật, về phe mình, khiến nhiều người hoang mang. Trong lúc đó, công chúa Yasodhara - vợ cũ của Đức Phật, bị vu oan là phản quốc và phải chịu án chôn sống. Nhờ lòng từ bi và sự minh bạch, nàng được minh oan và trở về với Phật Pháp.

Phim kết thúc với tin buồn mẹ của Đức Phật qua đời. Trước lúc lâm chung, bà hối hận vì những sai lầm trong quá khứ và khuyên Devadatta từ bỏ con đường sai trái, quay về nương tựa Đức Phật.


Danh sách các tập phim:

Tập 1    Tập 2    Tập 3    Tập 4    Tập 5

Tập 6    Tập 7    Tập 8    Tập 9    Tập 10

Tập 11  Tập 12  Tập 13  Tập 14  Tập 15

Tập 16  Tập 17  Tập 18  Tập 19  Tập 20

Tập 21  Tập 22  Tập 23  Tập 24  Tập 25

Tập 26  Tập 27  Tập 28  Tập 29  Tập 30

Tập 31  Tập 32  Tập 33  Tập 34  Tập 35

Tập 36  Tập 37  Tập 38  Tập 39  Tập 40

Tập 41  Tập 42  Tập 43  Tập 44  Tập 45

Tập 46  Tập 47  Tập 48  Tập 49  Tập 50

Tập 51  Tập 52  Tập 53  Tập 54  Tập 55

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top