CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA - TẬP 53

Trong tập 53 của bộ phim về cuộc đời Đức Phật,  chúng ta được chiêm ngưỡng những ngày tháng cuối cùng đầy an nhiên và giác ngộ của Ngài.

Mở đầu là lời tiên tri về ngày Đức Phật nhập Niết Bàn chỉ còn ba tháng nữa. Ngài vẫn đi khất thực, giảng pháp, truyền dạy cho các đệ tử về ý nghĩa chân thực của cuộc sống. Đức Phật dùng những hình ảnh giản dị như  bữa cơm nấm độc hay dòng sông Hưu Hiện với những bông hoa Sa La đỏ rực để khơi gợi sự giác ngộ về luật vô thường của vạn vật.

Ngài nhấn mạnh về sự giải thoát khỏi đau khổ bằng cách buông bỏ chấp niệm,  về cách  sống  biết ơn với muôn loài, về sự  hiểu biết và thực hành chánh pháp.

Đặc biệt, Đức Phật  dạy  Subhadra, vị tỳ kheo được  Ngài quy y trước khi nhập diệt,  rằng  không nên  ỷ lại vào bất kỳ ai, kể cả Đức Phật, mà phải tự mình thắp đuốc lên  trên con đường tìm kiếm chân lý.

Cuối cùng, Đức Phật  gửi gắm lại Ananda  truyền đạt thông điệp về sự ra đi của mình  cho vua  Malà. Ngài  chọn rừng cây Sa La  làm nơi  an nghỉ  cuối cùng,  để lại  cho hậu thế  muôn  lời dạy  bảo  và một  tấm gương về  tình thương  vô lượng.Danh sách các tập phim:

Tập 1    Tập 2    Tập 3    Tập 4    Tập 5

Tập 6    Tập 7    Tập 8    Tập 9    Tập 10

Tập 11  Tập 12  Tập 13  Tập 14  Tập 15

Tập 16  Tập 17  Tập 18  Tập 19  Tập 20

Tập 21  Tập 22  Tập 23  Tập 24  Tập 25

Tập 26  Tập 27  Tập 28  Tập 29  Tập 30

Tập 31  Tập 32  Tập 33  Tập 34  Tập 35

Tập 36  Tập 37  Tập 38  Tập 39  Tập 40

Tập 41  Tập 42  Tập 43  Tập 44  Tập 45

Tập 46  Tập 47  Tập 48  Tập 49  Tập 50

Tập 51  Tập 52  Tập 53  Tập 54  Tập 55

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top