CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA - TẬP 47
Tập 47 "Cuộc Đời Đức Phật" mở ra với âm mưu đen tối của Devadatta nhằm hạ bệ Đức Phật. Hắn xúi giục hoàng hậu hãm hại Đức Phật để đưa Ajatasattu lên ngôi, đồng thời xúi giục một học giả danh tiếng thách đấu Đức Phật về kiến thức.

Trong khi đó, Đức Phật thuyết giảng về tầm quan trọng của thiện nghiệp và trí tuệ. Lời dạy của Ngài đã cảm hóa được học giả Sonadanda và hoàng tử Jivaka, giúp họ nhận ra chân lý và quyết định quy y theo Đức Phật.

Một sự kiện khác cũng đầy kịch tính là một người phụ nữ bị kẻ xấu hãm hại, vu oan cho Đức Phật. Nhờ trí tuệ và lòng từ bi, Đức Phật đã hóa giải hiểu lầm và cứu giúp người phụ nữ.

Tập phim kết thúc với việc Devadatta tiếp tục bày mưu tính kế hãm hại Đức Phật, hứa hẹn những diễn biến gay cấn trong các tập tiếp theo.

Danh sách các tập phim:

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top