CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA - TẬP 37

Sau khi giác ngộ, Đức Phật đi khắp nơi để chia sẻ giáo lý của mình về sự giải thoát khỏi khổ đau. Ông giảng dạy rằng mọi người, bất kể xuất thân, đều có thể đạt được giác ngộ.

Trong khi đó, hoàng hậu Yashodara vẫn chìm trong đau buồn vì sự ra đi của chồng là hoàng tử Siddhartha, nay đã là Đức Phật. Con trai bà, Rahula, lớn lên mà không biết mặt cha.

Ở một nơi khác, hoàng tử Ajatashatru, con trai vua Bimbisara - người rất kính trọng Đức Phật, lại đầy tham vọng soán ngôi cha. Mẹ của Ajatashatru là người xúi giục con trai làm điều xấu xa.

Trong khi đó, Nanda - em trai của Đức Phật - ham mê tửu sắc và không màng đến trách nhiệm của một hoàng tử. Đức Phật đã dùng nhiều cách để khuyên nhủ em trai, nhưng Nanda vẫn chưa tỉnh ngộ.

Cuối cùng, một người phụ nữ đau khổ vì mất con đã đến cầu xin Đức Phật giúp con trai bà sống lại. Đức Phật đã dùng câu chuyện về hạt cải để giúp người phụ nữ hiểu về quy luật sinh tử và buông bỏ chấp trước.


Danh sách các tập phim:

Tập 1    Tập 2    Tập 3    Tập 4    Tập 5

Tập 6    Tập 7    Tập 8    Tập 9    Tập 10

Tập 11  Tập 12  Tập 13  Tập 14  Tập 15

Tập 16  Tập 17  Tập 18  Tập 19  Tập 20

Tập 21  Tập 22  Tập 23  Tập 24  Tập 25

Tập 26  Tập 27  Tập 28  Tập 29  Tập 30

Tập 31  Tập 32  Tập 33  Tập 34  Tập 35

Tập 36  Tập 37  Tập 38  Tập 39  Tập 40

Tập 41  Tập 42  Tập 43  Tập 44  Tập 45

Tập 46  Tập 47  Tập 48  Tập 49  Tập 50

Tập 51  Tập 52  Tập 53  Tập 54  Tập 55

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top