CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA - TẬP 35

Sau khi đạt được giác ngộ, Đức Phật bắt đầu truyền bá Dharma (Pháp) của mình. Ông gặp gỡ nhiều người, từ những người bạn cũ đầy hoài nghi đến những người dân thường đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Qua những cuộc trò chuyện và bài học đơn giản, Đức Phật đã khai sáng cho họ về bản chất của khổ đau, con đường giải thoát và tầm quan trọng của lòng từ bi. Dần dần, những người theo ông ngày càng nhiều, trong đó có cả con trai của ông là Rahula. Tuy nhiên, không phải ai cũng hoan nghênh sự trở về và giáo lý của ông, đặc biệt là cha mẹ của Yashodara - vợ cũ của Đức Phật - những người vẫn mang trong lòng nỗi đau và thất vọng.Danh sách các tập phim:

Tập 1    Tập 2    Tập 3    Tập 4    Tập 5

Tập 6    Tập 7    Tập 8    Tập 9    Tập 10

Tập 11  Tập 12  Tập 13  Tập 14  Tập 15

Tập 16  Tập 17  Tập 18  Tập 19  Tập 20

Tập 21  Tập 22  Tập 23  Tập 24  Tập 25

Tập 26  Tập 27  Tập 28  Tập 29  Tập 30

Tập 31  Tập 32  Tập 33  Tập 34  Tập 35

Tập 36  Tập 37  Tập 38  Tập 39  Tập 40

Tập 41  Tập 42  Tập 43  Tập 44  Tập 45

Tập 46  Tập 47  Tập 48  Tập 49  Tập 50

Tập 51  Tập 52  Tập 53  Tập 54  Tập 55

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top