CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA - TẬP 31

Tin Thái tử Siddhartha từ chối trở về hoàng cung khiến nhà vua đau buồn, hoàng hậu Yasodhara vẫn một lòng tin tưởng người chồng sẽ quay về. Trong khi đó, Siddhartha đến xin học đạo với đạo sĩ Aladkala. Vị đạo sĩ này nhận thấy Siddhartha là người có tư chất hơn người, ông đã chỉ dạy hết những gì mình biết. Nhờ sự hướng dẫn của Aladkala mà Siddhartha nhanh chóng đạt đến cảnh giới thiền định cao siêu, nhưng ông vẫn chưa tìm được lời giải đáp cho những trăn trở trong lòng. Ông quyết định rời bỏ Aladkala, tiếp tục hành trình tìm đạo. Cuối cùng, Siddhartha tìm đến xin học với vị đại sư Udaka Ramaputta - người mà ngay cả Aladkala cũng phải kính trọng.Danh sách các tập phim:

Tập 1    Tập 2    Tập 3    Tập 4    Tập 5

Tập 6    Tập 7    Tập 8    Tập 9    Tập 10

Tập 11  Tập 12  Tập 13  Tập 14  Tập 15

Tập 16  Tập 17  Tập 18  Tập 19  Tập 20

Tập 21  Tập 22  Tập 23  Tập 24  Tập 25

Tập 26  Tập 27  Tập 28  Tập 29  Tập 30

Tập 31  Tập 32  Tập 33  Tập 34  Tập 35

Tập 36  Tập 37  Tập 38  Tập 39  Tập 40

Tập 41  Tập 42  Tập 43  Tập 44  Tập 45

Tập 46  Tập 47  Tập 48  Tập 49  Tập 50

Tập 51  Tập 52  Tập 53  Tập 54  Tập 55

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top