CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA - TẬP 48
Tập 48 Cuộc Đời Đức Phật tiếp tục với những âm mưu thâm độc của Devadatta nhằm hạ bệ Đức Phật và thâu tóm quyền lực trong tăng đoàn. Hắn lợi dụng lòng tin của vua Ajatasattu, xúi giục các vị tỳ kheo và gieo rắc nghi ngờ trong lòng mọi người về Đức Phật.

Devadatta cho rằng Đức Phật đã già yếu, không còn phù hợp để lãnh đạo tăng đoàn. Hắn tự đề cử mình là người thay thế, đồng thời đưa ra những lời lẽ đường mật để lôi kéo các tỳ kheo về phe mình.

Tuy nhiên, Đức Phật vẫn giữ được sự điềm tĩnh và sáng suốt. Ngài dùng trí tuệ và lòng từ bi để hóa giải mọi mưu mô của Devadatta. Ngài khẳng định uy tín của mình bằng cách tiếp tục truyền bá giáo lý, giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi khổ đau.

Tập phim kết thúc với hình ảnh Đức Phật vẫn kiên định trên con đường hoằng dương Phật Pháp, bất chấp mọi thử thách.


Danh sách các tập phim:

Tập 1    Tập 2    Tập 3    Tập 4    Tập 5

Tập 6    Tập 7    Tập 8    Tập 9    Tập 10

Tập 11  Tập 12  Tập 13  Tập 14  Tập 15

Tập 16  Tập 17  Tập 18  Tập 19  Tập 20

Tập 21  Tập 22  Tập 23  Tập 24  Tập 25

Tập 26  Tập 27  Tập 28  Tập 29  Tập 30

Tập 31  Tập 32  Tập 33  Tập 34  Tập 35

Tập 36  Tập 37  Tập 38  Tập 39  Tập 40

Tập 41  Tập 42  Tập 43  Tập 44  Tập 45

Tập 46  Tập 47  Tập 48  Tập 49  Tập 50

Tập 51  Tập 52  Tập 53  Tập 54  Tập 55

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top