CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA - TẬP 36

Sau khi giác ngộ, Đức Phật (Buddha) bắt đầu hành trình chia sẻ giáo lý của mình. Nhiều người, từ bạn cũ đến dân thường, đều bị thu hút bởi lời dạy của Ngài. Đức Phật hướng dẫn họ về khổ đau, con đường giải thoát và lòng từ bi. Danh tiếng của Ngài vang xa, thu hút nhiều người quy y cửa Phật. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Một số người, như hoàng thân Ajatashatru và một số Bà-la-môn, lại coi Đức Phật là mối đe dọa đến quyền lực và giáo điều của họ. Họ tìm cách hãm hại và chống phá Ngài. Trong khi đó, những người thân của Đức Phật như cha mẹ của Yashodara - vợ cũ của Ngài - vẫn chìm trong đau khổ và thất vọng.


Danh sách các tập phim:

Tập 1    Tập 2    Tập 3    Tập 4    Tập 5

Tập 6    Tập 7    Tập 8    Tập 9    Tập 10

Tập 11  Tập 12  Tập 13  Tập 14  Tập 15

Tập 16  Tập 17  Tập 18  Tập 19  Tập 20

Tập 21  Tập 22  Tập 23  Tập 24  Tập 25

Tập 26  Tập 27  Tập 28  Tập 29  Tập 30

Tập 31  Tập 32  Tập 33  Tập 34  Tập 35

Tập 36  Tập 37  Tập 38  Tập 39  Tập 40

Tập 41  Tập 42  Tập 43  Tập 44  Tập 45

Tập 46  Tập 47  Tập 48  Tập 49  Tập 50

Tập 51  Tập 52  Tập 53  Tập 54  Tập 55

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top