70,000 năm trước, tổ tiên chúng ta là những động vật không nổi bật. Điều quan trọng nhất về những người tiền sử là họ không quan trọng. Tầm ảnh hưởng của họ đối với thế giới không lớn hơn của con sứa hay của đom đóm hay chim gõ kiến là bao. Trái lại với thời nay, chúng ta kiểm soát hành tinh này. Và câu hỏi ở đây là: Làm thế nào chúng ta đã đi từ đó cho đến đây? Làm thế nào chúng ta từ những con khỉ không có gì nổi bật, quanh quẩn một góc ở Châu Phi, trở thành những kẻ thống trị Trái Đất?


0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top