Thông điệp mà chúng tôi muốn chia sẻ thông qua video là :

1 . Không bao giờ bỏ cuộc. 
2 . Sợ chỉ là một cảm giác và bạn có thể vượt qua nó. 
3 . Tận tâm cho một ý tưởng. 
4 . Đừng ngại thất bại. 
5 . Luôn tin tưởng bản thân.


0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top