Thiền có phải là ngồi yên một chỗ ? Sống với Hiện tại có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống Tỉnh thức. Eckhart Tolle, một vị thầy tâm linh hàng đầu thế giới hiện nay, sẽ giải thích những điều này trong video dưới đây, với một phong cách nhẹ nhàng hài hước nhưng vô cùng trí tuệ.

Video này có thể giúp chúng ta có một góc nhìn mới mẻ về bản chất thật sự của chúng ta. Để từ đó, chúng ta có thể có một cuộc sống An nhiên ngay tại đây và bây giờ, không cần phải đi đến một nơi nào, rèn luyện kỹ năng nào, hay ở một cảnh giới nào khác.
0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top