Bạn đã bao giờ tự hỏi, bí mật đằng sau những thành tựu vĩ đại nhất của lịch sử loài người là gì? Giống như việc xây dựng chiếc máy bay thành công đầu tiên trên thế giới của anh em Wright; lý thuyết tương đối của Einstein; hay khám phá ra polonium và radium của Marie Skłodowska và nhiều người nữa?

Tôi nghĩ rằng bí mật chính là sự cam kết (một người hoặc một nhóm người) trong sứ mệnh cuộc sống của họ, không chỉ trong nhiều tháng, hàng năm hoặc hàng thập kỷ mà còn là cả cuộc đời của họ dành cho một mục tiêu.

Đó là thông điệp của video này. Để cho bạn thấy muốn thành công trong cuộc sống, chúng ta không chỉ cần có đam mê, mà chúng ta cần phải cam kết với mục tiêu của cuộc đời mình. Chỉ có một giới hạn duy nhất, đó là giới hạn trong chính tâm trí của chúng ta.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

 
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP © 2017 - Sống là hạnh phúc
Top